Vrijwilligers

Onthaalvrijwilliger

De onthaalvrijwilliger is als het ware het ‘gezicht’ van ons centrum. Daarom vinden wij het belangrijk dat onze vrijwilligers graag met mensen omgaan en respect kunnen tonen voor alle patiënten. Wens je als onthaalvrijwilliger met de opleiding te starten? Je maakt eerst een afspraak met de onthaalcoördinator voor een intakegesprek. De werking van het wijkgezondheidscentrum wordt toegelicht en de wederzijdse verwachtingen en taken van de onthaalvrijwilliger worden besproken.

Na dit gesprek krijg je enige bedenktijd waarin je voor jezelf alles op een rijtje kan zetten.

Na een positieve beslissing van beide partijen kom je op proef voor een periode van 2 tot 4 weken. Er wordt kennisgemaakt met het centrum en de onthaaljob. De vrijwilliger maakt ter plaatse kennis met de rol van een onthaalvrijwilliger en hij/zij leert patiënten en toekomstige collega’s kennen.

Op het einde van de proefperiode volgt er een evaluatiegesprek met de onthaalcoördinator.

In samenspraak kan je daarna starten aan je onthaalopleiding. We voorzien een opleiding van gemiddeld 52 uur. De opleiding gebeurt op de werkvloer en tijdens vormingsmomenten. We voorzien dat je als vrijwilliger in opleiding ‘al doende’ de taken leert; je staat er dus niet alleen voor. Maandelijks plannen we een vrijwilligersvergadering van 2 uur, waarop we jou stipt verwachten. Tijdens deze vergadering bespreken we inhoudelijke thema’s (beroepsgeheim,...) en maken we praktische afspraken. Het verslag van deze vergadering komt in een map die je kan raadplegen.

1. Kennisvereisten

  • bij start              

- minimum basiskennis office-pakket (Word, Microsoft Outlook ,Excel): documenten in Word en Excel kunnen aanpassen & vervolledigen, Mails in Outlook kunnen opstellen & verzenden, en ontvangen.

- goede kennis van mondeling en schriftelijk Nederlands: mondelinge en schriftelijke communicatie in dagdagelijkse taal.

- goede kennis van mondeling Frans / Engels : mondelinge communicatie in dagdagelijkse taal.

  • na opleiding

- noties over het systeem van eerstelijns gezondheidszorg.

- Kennis van specifieke informaticatoepassing.

- goede kennis over de werking van een wijkgezondheidscentrum en het forfaitaire systeem.

- kennis rond de geldende werkingsafspraken in wgc de Central.

- theoretische kennis rond klachtenbehandeling,telefonische communicatie, etnocommunicatie, beroepsgeheim & privacy.
                                          
2. Andere competenties

  • bij start

- computervaardigheid: het vlot kunnen hanteren van de pc

- stressbestendigheid: kunnen omgaan met stress-momenten in clientgerichte situaties

  • Na opleiding

- administratieve vaardigheden:
nauwkeurig zijn / bedienen van telefooncentrale/ gebruik van kantoorapparaten/ verslag van vergadering maken/ kunnen typen/ (elektronische) documenten invullen/vervolledigen.

- sociale &  communicatieve  vaardigheden:
contactvaardig / empathisch / assertief / omgaan met conflictsituaties /teamoverleg inzake dagelijkse werking / kunnen omgaan met gegeven grenzen: naar zichzelf, de patiënt, de omgeving

- Bereid zijn tot zelfreflectie en blijvend leren:
Bereidheid tot het volgen van een opleiding (deels aan het onthaal zelf, deels tijdens extra vormingstijd) / Vorming & bijscholing

- teamspeler:
kunnen samenwerken / betrouwbaar zijn / collegiaal / ervaring en maturiteit zijn een pluspunt

- coördinatietalent:
kunnen organiseren / kunnen plannen / nauwkeurigheid / multi-tasking / meerzijdige partijdigheid kunnen toepassen

- open-minded  ten aanzien van kwetsbare groepen

- probleemoplossend denken:
Verschaft de patiënten uitleg inzake zich voordoende problemen tijdens een afspraak, herdefinieert de prioriteiten en past de planning aan / Evalueert de prioriteiten in de vragen van patiënten en houdt hier rekening mee in de organisatie van de dagplanning /  Contacteert bij onregelmatigheden of problemen de verantwoordelijke of aanwezige  teamlid

- Verantwoordelijkheidszin:
Neemt deel aan vergaderingen / Is nauwkeurig en punctueel / Organiseert het in- en uitschrijven van patiënten volgens de richtlijnen van het centrum
 

Kandidaatvrijwilliger ?

Ben je enthousiast geworden of  gewoon nieuwsgierig…?

Neem dan contact op met de onthaalcoördinator Liesbet Raddoux via mail naar liesbet.raddoux@wgcdecentral.be

 

 

Invulformulier