Suggestie of klacht?

 
 

Heb je een suggestie?

Heb je een idee om de werking van het wijkgezondheidscentrum te verbeteren? Laat het ons weten via het onthaal. Zij geven jouw suggesties door aan de coördinator.

Wil je iets melden of heb je een klacht?

Dan willen je vragen om dit dit met de zorgverlener te bespreken. Hij of zij kan je melding of klacht  beluisteren: misschien gaat het over een misverstand dat opgelost of rechtgezet kan worden.

Een gesprek met inzet van alle partijen brengt vaak verheldering. Er kan samen bekeken worden wat haalbaar en wenselijk is.

Klachtenprocedure

Je kan je klacht ook op dit klachtenformulier (.pdf) noteren. Je kan dit formulier ook verkrijgen aan het onthaal. Geef het ingevulde formulier aan een onthaalmedewerker die jouw klacht aan de coördinator Kris Van Houdt bezorgt.

Het wijkgezondheidscentrum verbindt zich ertoe om zo snel mogelijk een gepaste oplossing voor jouw klacht te zoeken.