Wachtdiensten

Wachtdienst voor huisartsen: 1733

Het onthaal van wijkgezondheidscentrum de Central is elke werkdag bereikbaar van 8.15 tot 19 uur op het nummer 016 85 34 10.

Is wijkgezondheidscentrum de Central gesloten? Dan kan je voor dringende medische problemen terecht bij de huisarts van wacht op nummer 1733 of via www.w8post.be.

Tijdens het weekend en op feestdagen word je mogelijk verwezen naar de huisartsenwachtpost in de Justus Lipsiusstraat 36 in Leuven.

Betaling

Ben je ingeschreven in wijkgezondheidscentrum de Central? Dan betaal je bij de arts van wacht ter plaatse de consultatie.

  • Als je een getuigschrift (het briefje voor het ziekenfonds) ontvangt, kan je dit bij ons binnenbrengen. Wij betalen je dan het basisbedrag terug volgens de tarieven van het ziekenfonds.

  • Heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming? Dan betaal je mogelijk enkel het remgeld bij de huisarts van wacht. Dit wordt niet terugbetaald.

Verpleegkundige zorgen tijdens het weekend

Tijdens het weekend of op een feestdag kan je voor verpleegkundige zorgen bellen naar het wachtnummer 0800 99 037.

Apotheker buiten de openingsuren

Heb je dringend medicatie nodig buiten de openingsuren van de apotheek? Dan vind je de apotheker van wacht door te bellen naar het nummer 0900 10 500.